نمایش دادن همه 3 نتیجه

پلاک چشم نظر سری سوم

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک کد 1  تقریبا 1 در 1.5 سانتیمتر و دستبندی می باشد.
 • اندازه پلاک کد 2  تقریبا 1 در 1 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک کد 3 تقریبا 1 در 2 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • جنس : فلز

پلاک چشم نظر سری دوم

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک تقریبا 1 در 2 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • دستبندی

پلاک چشم نظر سری اول

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • دستبندی