نگین ها  بر اساس نوع تراش یا به عبارتی شکل آنها نام گذاری می شوند.

انواع تراش نگین عبارتند از : گرد (Round)، بیضی (Oval)، گلابی (Pear)، مربع (Princess)، دوکی (Marquise)، قلب (Heart-Shaped)، باگت (Baguette)، هشت وجهی (Octagon)، کوسن (Cushion)، تیریلیون (Trillion)

مقعر (Concave)، پنکه (Fan)، مثلث (triangle) و قطره با همان اشک خودمون (drop)

همه نگین ها اینجا هستند.

نمایش 1–12 از 53 نتیجه