تراش مارکیز یا دوکی شکل

تراش مارکیز از نظر شکل شبیه تراش گلابی است، اما هر دو انتهای نگین نوک تیز و در واقع دوکی شکل است. این شکل در یک نگاه بسیار زیبا به نظر می رسد، با طراحی مینیمال حالت درام سنگ را به بهترین شکل برجسته کند.

همه نگین ها اینجا هستند.

در حال نمایش 4 نتیجه