نگین های دوختنی

نگین دوختنی پایه دار و یا بدون پایه است. اغلب اوقات سنگ های دوختنی بدون پایه پشت صافی ندارند و به عبارتی آنها پشت تخت نیستند.

این نوع نگین را با قرار دادن در پایه می توانید بدوزید.

نگین تزئینی بدون پایه پشت تخت می باشد و شما به سادگی می توانید آنها را روی سطوح مختلف استفاده کنید.

حالا جالبه بدونید که دوخت این سنگ های تزئینی با پایه و یا بدون پایه به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارد.

هنرمندان به سادگی دوختن یک دگمه، آنها را به سطوح مختلف  می دوزند.

نمایش 1–12 از 27 نتیجه