تراش نگین باگت یا مستطیلی

نگین باگت را  باید به گریس کلی و امل کلونی بسپارید تا سنگ های قیمتی باگت را در حلقه های نامزدی خود بگنجانند.

نگین باگت کلاسیک و ظریف است.

به همین دلیل است که این نگین تراش زیبای مستطیلی شکل به صورت پشت هم ردیفی و یا دور تا دور یک سنگ مرکزی می درخشد.همه نگین ها اینجا هستند.

 

نگین باگت

در حال نمایش 3 نتیجه