نمایش یک نتیجه

ریشه کنفی 4 سانت جدید

18000 تومان
  • قیمت این محصول برای یک متر می باشد.
  • عرض نوار 4 سانتیمتر می باشد.
  • نوار پایین ریشه کنفی پس از اتمام دوخت کشیده و ریشه ها باز و مرتب می شود.