نمایش یک نتیجه

مهره چوبی گرد رنگارنگ 25 گرمی

18000 تومان
  • قیمت این محصول برای هر بسته ٢۵ گرمی می باشد.
  • جنس چوب
  • قطر 8 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 213 عدد
  • قطر 10 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 80 عدد
  • قطر 12 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 47 عدد
  • قطر 14 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 34 عدد
  • قطر 16 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 22 عدد
  • قطر 20 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 15 عدد