نمایش یک نتیجه

فنر دستبند قطر 5.5 سانتیمتر 15 گرمی

30000 تومان
  • قیمت این محصول برای 15 گرم می باشد.
  • در هر 15  گرم تقریبا 36 حلقه وجود دارد.
  • رنگ ثابت نیست.
  • قطر حلقه 5.5 سانتیمتر