نمایش دادن همه 2 نتیجه

پلاک کارتنی کریسمسی

10000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک یک تقریبا 2 در 1.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه پلاک دو تقریبا 2 در 1.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه پلاک سه  تقریبا 1.5 در 2 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • آویز دار

پلاک کارتنی رنگین کمان

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک یک تقریبا 2 در 2.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه پلاک دو تقریبا 2 در 2.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه پلاک سه  تقریبا 1.5 در 1.5 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • آویز دار