نمایش 1–12 از 31 نتیجه

پلاک کارتنی بلوز مردانه

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک تقریبا 1.5 در 1.5 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • آویز دار

پلاک کارتنی کلید

8000 تومان

مشخصات:

 • اندازه پلاک تقریبا 1 در 1.5 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • آویز دار
 • رنگبندی: سیاه،سرخ آبی

پلاک کارتنی قفل

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک تقریبا 1 در 1 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • آویز دار
 • رنگبندی: سفید، سیاه،سرخ آبی

پک 8 تایی پلاک قلب

40000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر پک 8 عددی رنگارنگ می باشد.
 • اندازه پلاک تقریبا 1 در 1 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • آویز دار

پک 7 تایی پلاک تاج

35000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر پک 7 عددی رنگارنگ می باشد.
 • اندازه پلاک تقریبا 1 در 1 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • آویز دار

پلاک چشم نظر سری سوم

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک کد 1  تقریبا 1 در 1.5 سانتیمتر و دستبندی می باشد.
 • اندازه پلاک کد 2  تقریبا 1 در 1 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک کد 3 تقریبا 1 در 2 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • جنس : فلز

پلاک چشم نظر سری دوم

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک تقریبا 1 در 2 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • دستبندی

پلاک چشم نظر سری اول

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • دستبندی

پلاک کارتنی کریسمسی

10000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک یک تقریبا 2 در 1.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه پلاک دو تقریبا 2 در 1.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه پلاک سه  تقریبا 1.5 در 2 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • آویز دار

پلاک گل بابونه

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک یک تقریبا 1.5 در 2 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک دو تقریبا 2 در 2 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک سه تقریبا 2.5 در 1.5 سانتیمتر و دستبندی می باشد.
 • اندازه پلاک چهار تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر و دستبندی می باشد.
 • اندازه پلاک پنج تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک شش تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک هفت تقریبا 2.5 در 2.5 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک هشت تقریبا 3 در 3 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • جنس : فلز

پلاک کارتنی رنگین کمان

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک یک تقریبا 2 در 2.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه پلاک دو تقریبا 2 در 2.5 سانتیمتر می باشد.
 • اندازه پلاک سه  تقریبا 1.5 در 1.5 سانتیمتر می باشد.
 • جنس : فلز
 • آویز دار

پلاک کارتنی میوه های خوشمزه

8000 تومان

مشخصات:

 • قیمت این محصول برای هر یک عدد می باشد.
 • اندازه پلاک یک تقریبا 1.5 در 2 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک دو تقریبا 1.5 در 2 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک سه تقریبا 1.5 در 1.5 سانتیمتر و آویز دار می باشد.
 • اندازه پلاک چهار تقریبا 1.5 در 1.5 سانتیمتر و دستبندی می باشد.
 • اندازه پلاک پنج تقریبا 1.5 در 1.5 سانتیمتر و دستبندی می باشد.
 • جنس : فلز