نمایش دادن همه 6 نتیجه

پر سوزنی متری

144000 تومان

پر طاووس تکی

30000 تومان

پر طاووس

 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع  ساقه پر متغیر و در هم است
 • اندازه خود پر تقریبا 8 در 5 سانتیمتر

پر پایه بلند تکی

5000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع پر متغیر و در هم است
 • ارتفاع تقریبا 8-12 سانتیمتر

پر طبیعی ده عددی

15000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ده عددی می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع پر به دلیل طبیعی بودن متغیر و در هم است.
 • ارتفاع تقریبا 12-8  سانتیمتر

پک پر طبیعی 30 عددی رنگارنگ

36000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 30 عددی رنگارنگ می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع پر به دلیل طبیعی بودن متغیر و در هم است.
 • ارتفاع تقریبا 12-8 سانتیمتر

پر سر بریده تکی

4000 تومان
 • قیمت این محصول برای هر عدد می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع پر به دلیل طبیعی بودن متغیر و در هم است.
 • ارتفاع تقریبا 12-8 سانتیمتر