نمایش دادن همه 3 نتیجه

نوار گاترین براق رولی

30000 تومان
  • قیمت این محصول برای یک رول می باشد.
  • متراژ هر رول طلایی تقریبا 10 یارد است.
  • متراژ هر رول نقره ای تقریبا 20 یارد است.
  • عرض نوار یک سانتیمتر است.

نوار گاترین اکلیلی رولی

18000 تومان
  • قیمت این محصول برای یک رول می باشد.
  • متراژ هر رول تقریبا 10 یارد است.
  • عرض نوار یک سانتیمتر است.

نوار گاترین رنگی رولی

25000 تومان
  • قیمت این محصول برای یک رول می باشد.
  • متراژ هر رول تقریبا 36 یارد است.
  • عرض نوار یک سانتیمتر است.