نمایش دادن همه 6 نتیجه

گل داودی اکلیل 10 عددی

11000 تومان
 • قیمت این کار برای یک دسته 10 تایی باشد.
 • اندازه هر گل 2.5-3 سانتیمتر است.

گل فومی ساقه دار 12 تایی

18000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک دسته 12 تایی می باشد.
 • جنس فوم
 • اندازه گل 2 سانتیمتر

گل مرواریدی 5 عددی

11000 تومان
 • قیمت این کار برای یک دسته 5 تایی باشد.
 • اندازه هر گل 4 سانتیمتر است.

پک گل فومی تور دار 60 تایی

90000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 60 عددی رنگارنگ می باشد.
 • جنس فوم
 • رنگ سفید تور ندارد.
 • اندازه گل 3 سانتیمتر

گل فومی تور دار 10 تایی

11000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ده عددی می باشد.
 • جنس فوم
 • رنگ سفید تور ندارد.
 • اندازه گل 3 سانتیمتر

گل کاغذی کوچک 12 تایی

11000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک دسته 12 عددی می باشد.
 • گل ها ساقه دارند
 • جنس کاغذ
 • اندازه گل 1.5-2 سانتیمتر