نمایش دادن همه 12 نتیجه

گل پارچه ای 5 سانت دست ساز

8000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد است.
 • جنس گل پارچه ساتن آمریکایی درجه یک می باشد.
 • داخل گل مروارید سنگی درجه یک سایز 5 است.
 • قابل شستشو می باشد.
 • اندازه 5 سانتیمتر می باشد.

شکوفه پارچه ای 50 عددی

18000 تومان

شکوفه پارچه ای 130عددی رنگارنگ

 • قیمت این محصول برای یک بسته 50 عددی تک رنگ است.
 • جنس گل پارچه می باشد.
 • اندازه 2.5 سانتیمتر می باشد.

شکوفه پارچه ای 130عددی رنگارنگ

51000 تومان

شکوفه پارچه ای 130عددی رنگارنگ

 • قیمت این محصول برای یک بسته 130 عددی رنگارنگ است.
 • جنس گل پارچه می باشد.
 • اندازه 2.5 سانتیمتر می باشد.

گل روبانی 20 عددی 2 رنگ صورتی و شیری

24000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 20 عددی رنگارنگ است.
 • جنس گل ساتن می باشد.
 • اندازه گل تقریبا 2.5 سانت می باشد.

شکوفه روبانی 20 عددی رنگارنگ

12000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 20 عددی رنگارنگ است.
 • جنس گل ساتن می باشد.
 • اندازه گل 1 سانتیمتر و به همراه برگ 2.5  سانت می باشد.

شکوفه پارچه ای 100 عددی رنگارنگ

30000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 100 عددی رنگارنگ است.
 • جنس گل پارچه می باشد.
 • اندازه 1.5 سانتیمتر می باشد.

گل رز پارچه ای 3.5 سانت 5 عددی

24000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 5 عددی است.
 • جنس گل پارچه درجه یک می باشد.
 • قابل شستشو می باشد.
 • اندازه 3.5 سانتیمتر می باشد.

گل رز پارچه ای 3 سانت 5 عددی

18000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 5 عددی است.
 • جنس گل پارچه درجه یک می باشد.
 • قابل شستشو
 • اندازه 3 سانتیمتر می باشد.

گل رز روبانی بزرگ 5 عددی

24000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 5 عددی است.
 • جنس گل ساتن درجه یک می باشد.
 • اندازه 3 سانتیمتر می باشد.

گل حریر 7 سانت

9000 تومان
 • قیمت این محصول برای 1 عدد می باشد.
 • جنس پارچه حریر
 • قابل شستشو
 • اندازه گل 7 سانتیمتر

گل پارچه ای 8 سانت

11000 تومان
 • قیمت این محصول برای 1 عدد می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • اندازه گل 8 سانتیمتر

گل پارچه ای طلایی بسته ای

36000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 24 تایی می باشد.
 • گل سیم دار است و به راحتی برای ساخت و ریسه مو استفاده می شود.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • اندازه هر گل 6 سانتی متر می باشد