نمایش دادن همه 12 نتیجه

گل هورتنسیا مصنوعی دسته ای

85000 تومان

گل هورتنسیا مصنوعی دسته ای

 • قیمت این محصول برای یک دسته گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل در هر دسته تقریبا 48 عدد می باشد

گل رز دسته ای درشت

180000 تومان

گل رز دسته ای درشت

 • قیمت این محصول برای یک دسته گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل در هر دسته 5 عدد و 2- 3 عدد غنچه رز می باشد

گل آفتاب گردان بوته ای

162000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بوته گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل بزرگ 4 عدد و گل کوچک 9 عدد در هر بوته می باشد
 • طول هر شاخه تقریبا 40 سانتیمتر
 • اندازه هر گل بزرگ 9 سانت و گل کوچک 4 سانت است.

گل عروس شاخه ای

54000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بوته گل می باشد.
 • جنس پلاستیک
 • قابل شستشو
 • دارای 5 بازو  و هر بازو  3 دسته شکوفه می باشد
 • طول هر شاخه تقریبا 30 سانتیمترر

گل شاخه ای شببو

126000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک شاخه گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل در هر شاخه تقریبا 15 گل بزرگ و 6 عدد گل متوسط می باشد.
 • طول هر شاخه تقریبا 55 سانتیمتر
 • اندازه هر گل بزرگ 7.5 سانت و هر گل متوسط 5.5 سانتیمتر است.

گل شاخه ای رز بدون برگ

18000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک شاخه گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • طول هر شاخه تقریبا 33 سانتیمتر
 • اندازه هر گل 6.5 در 4 سانتیمتر است.

گل رز بوته ای

114000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بوته گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل در هر بوته تقریبا 10 عدد می باشد
 • طول هر شاخه تقریبا 30 سانتیمتر
 • اندازه هر گل 4 سانت است.

گل نسترن بوته ای

114000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بوته گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل در هر بوته تقریبا 12-13 عدد می باد
 • طول هر شاخه تقریبا 30 سانتیمتر
 • اندازه هر گل 3 سانت است.

گل شاخه ای ارتانزیا

54000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک شاخه گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل در هر شاخه تقریبا 27 عدد می باشد.
 • طول هر شاخه تقریبا 27 سانتیمتر
 • اندازه هر گل 6 سانت است.

گل شاخه ای رز مینیاتوری

18000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک شاخه گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل در هر شاخه 4 عدد می باشد
 • طول هر شاخه تقریبا 15 سانتیمتر
 • اندازه هر گل 2.5 سانت است.

گل شاخه ای ارکیده

150000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک شاخه گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل در هر شاخه 9 عدد می باشد
 • طول هر شاخه تقریبا 64 سانتیمتر
 • اندازه هر گل 8 سانت است.

گل شاخه ای سیب

18000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک شاخه گل می باشد.
 • جنس پارچه
 • قابل شستشو
 • تعداد گل در هر شاخه تقریبا 10 عدد می باشد
 • طول هر شاخه تقریبا 35 سانتیمتر
 • اندازه هر گل 4-5 سانت است.