نمایش دادن همه 6 نتیجه

پروانه گلدوزی کوچک

8000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد پروانه اتویی 3 در 4.5 سانت است.

پروانه گلدوزی بزرگ

9000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد پروانه اتویی 5 در 7 سانت است.

پنل دوختنی پولکی

18000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد یقه 22 در 11 سانت است.

بال فرشته پولکی

78000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد یقه 17 در 35 سانت است.

پوم پوم تخت 2.5 سانتی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • قطر پوم پوم 2.5 سانتیمتر می باشد.

برچسب اتویی کارتونی

24000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد برچسب روی عکس به همراه کد ذکر شده است.