نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پک مهره فانتزی آبنباتی 50 گرمی جذاب

80000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 50 گرمی مخطوط می باشد.
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد مهره در پک 50 گرمی تقریبا 45 عدد است.

مهره فانتزی آبنباتی 50 گرمی

75000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 50 گرمی می باشد.
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد گل در 50 گرم تقریبا 42 عدد است.
 • تعداد ستاره در 50 گرم تقریبا 56 عدد است.
 • تعداد قلب در 50 گرم تقریبا 44 عدد است.

فیمو واشری رنگارنگ سایز هشت بندی

30000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک رشته می باشد.
 • طول رشته تقریبا 40-42سانتیمتر می باشد.

فیمو واشری ساده سایز هشت بندی

30000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک رشته می باشد.
 • طول رشته تقریبا 40-42سانتیمتر می باشد.

پک مهره فانتزی آبنباتی 50 گرمی

60000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 50 گرمی مخطوط می باشد.
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد مهره در پک 50 گرمی تقریبا 60 عدد است.

مهره فانتزی آبنباتی

48000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 50 گرمی می باشد.
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد کد یک در 50 گرم تقریبا 40 عدد است.
 • تعداد کد دو در 50 گرم تقریبا 58 عدد است.
 • تعداد کد سه در 50 گرم تقریبا 50 عدد است.
 • تعداد کد چهار در 50 گرم تقریبا 100 عدد است.
 • تعداد کد پنج در 50 گرم تقریبا 45 عدد است.

مهره پلاستیکی طرح دار 10 گرمی

12000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 10 گرمی می باشد.
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد کد یک در 10 گرم تقریبا 44 عدد است.
 • تعداد کد دو در 10 گرم تقریبا 40 عدد است.
 • تعداد کد سه در 10 گرم تقریبا 60 عدد است.
 • تعداد کد چهار در 10 گرم تقریبا 80 عدد است.
 • تعداد کد پنج در 10 گرم تقریبا 48 عدد است.
 • تعداد کد شش در 10 گرم تقریبا 60عدد است.

مهره پلاستیکی فانتزی 10 گرمی

12000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 10 گرمی می باشد.
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد کد یک در 10 گرم تقریبا 110 عدد است.
 • تعداد کد دو در 10 گرم تقریبا 30 عدد است.
 • تعداد کد سه در 10 گرم تقریبا 50 عدد است.
 • تعداد کد چهار در 10 گرم تقریبا 22 عدد است.
 • تعداد کد پنج در 10 گرم تقریبا 26 عدد است.
 • تعداد کد شش در 10 گرم تقریبا 32 عدد است.
 • تعداد کد هفت در 10 گرم تقریبا 20 عدد است.
 • تعداد کد هشت در 10 گرم تقریبا 84 عدد است.
 • تعداد کد نه در 10 گرم تقریبا 84 عدد است.
 • تعداد کد ده در 10 گرم تقریبا 36 عدد است.

مهره پلاستیکی عروسکی 10 گرمی

12000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ١٠ گرمی می باشد.
 • جنس: پلاستیک
 • تعداد کد یک در 10 گرم تقریبا 96 عدد است.
 • تعداد کد دو در 10 گرم تقریبا 40 عدد است.
 • تعداد کد سه در 10 گرم تقریبا 70 عدد است.
 • تعداد کد چهار در 10 گرم تقریبا 72 عدد است.
 • تعداد کد پنج در 10 گرم تقریبا 46 عدد است.
 • تعداد کد شش در 10 گرم تقریبا 42 عدد است.
 • تعداد کد هفت در 10 گرم تقریبا 60 عدد است.
 • تعداد کد هشت در 10 گرم تقریبا 52 عدد است.
 • تعداد کد نه در 10 گرم تقریبا 78 عدد است.
 • تعداد کد ده در 10 گرم تقریبا 56 عدد است.
 • تعداد کد یازده در 10 گرم تقریبا 40 عدد است.

مهره تاس ده تایی

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 10 تایی می باشد.
 • جنس: پلاستیک

فیمو واشری سایز هشت بندی

30000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک رشته می باشد.
 • طول رشته تقریبا 40-42سانتیمتر می باشد.