ملیله پیچ بلند 3 سانت 10 گرمی

18000 تومان
  • قیمت این محصول برای یک بسته 10 گرمی است.
  • اندازه 3 سانتیمتر
  • تعداد در هر ده گرم تقریبا 35 عدد است.

ملیله یک سانت 10 گرمی

10000 تومان
  • قیمت این محصول برای یک بسته 10 گرمی است.
  • اندازه 1 سانتیمتر