نمایش دادن همه 11 نتیجه

پر طاووس تکی

30000 تومان

پر طاووس

 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع  ساقه پر متغیر و در هم است
 • اندازه خود پر تقریبا 8 در 5 سانتیمتر

حلقه فلزی

3000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • جنس فلز

پر پایه بلند تکی

5000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع پر متغیر و در هم است
 • ارتفاع تقریبا 8-12 سانتیمتر

پک مهره چوبی گرد رنگارنگ 50 گرمی

42000 تومان
 • قیمت این محصول برای هر بسته 50 گرمی می باشد.
 • مهره چوبی از سایز 8 الی 20 در این پک وجود دارد.
 • جنس چوب
 • بسته 50 گرمی تقریبا 157 عدد

پر طبیعی ده عددی

15000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته ده عددی می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع پر به دلیل طبیعی بودن متغیر و در هم است.
 • ارتفاع تقریبا 12-8  سانتیمتر

پک پر طبیعی 30 عددی رنگارنگ

36000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک بسته 30 عددی رنگارنگ می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع پر به دلیل طبیعی بودن متغیر و در هم است.
 • ارتفاع تقریبا 12-8 سانتیمتر

مهره چوبی گرد خودرنگ 25 گرمی

18000 تومان
 • قیمت این محصول برای هر بسته ٢۵ گرمی می باشد.
 • جنس چوب
 • قطر 8 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 155 عدد
 • قطر 10 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 85 عدد
 • قطر 12 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 50 عدد
 • قطر 14 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 34 عدد
 • قطر 16 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 20 عدد
 • قطر 20 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 12 عدد

مهره چوبی گرد قهوه ای 25 گرمی

18000 تومان
 • قیمت این محصول برای هر بسته 25 گرمی می باشد.
 • جنس چوب
 • قطر 8 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 70 عدد
 • قطر 10 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 40 عدد
 • قطر 12 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 23 عدد
 • قطر 14 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 15 عدد
 • قطر 16 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 11 عدد
 • قطر 18 میلیمتر هر بسته 25 گرمی تقریبا 8 عدد

پر سر بریده تکی

4000 تومان
 • قیمت این محصول برای هر عدد می باشد.
 • جنس پر طبیعی
 • ارتفاع پر به دلیل طبیعی بودن متغیر و در هم است.
 • ارتفاع تقریبا 12-8 سانتیمتر

پک مهره چوبی گرد خودرنگ 50 گرمی

48000 تومان
 • قیمت این محصول برای هر بسته 50 گرمی می باشد.
 • مهره چوبی از سایز 8 الی 20 در این پک وجود دارد.
 • جنس چوب
 • بسته 50 گرمی تقریبا 128 عدد

پک مهره چوبی گرد قهوه ای 50 گرمی

42000 تومان
 • قیمت این محصول برای هر بسته 50 گرمی می باشد.
 • مهره چوبی از سایز 8 الی 20 در این پک وجود دارد.
 • جنس چوب
 • بسته 50 گرمی تقریبا 120 عدد