همان طور که می دانید امروزه استقبال عموم افراد جامعه به آموزش رایگان کارهای هنری افزایش‌ یافته است.

تمایل مادران به ماندن در خانه و کار در منزل افزایش یافته است.

به همین دلیل مسئله آموزش هنری و صنایع دستی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

شما به طیف وسیعی از آموزش های هنری در سایت خرازی بازار بزرگ به طور رایگان دسترسی دارید.

نگهداری از لباس پولکی

اگر کمد تو هم پر از لباس پولکیه حتما بخون!

لباس پولکی و پارچه‌های پولکی به دلیل ظرافت و جزئیات تزیینی خود نیاز به مراقبت ویژه دارند.در ادامه، راهنمایی‌های مفید برای شستشو، نگهدار...

ادامه مطلب