نمایش دادن همه 6 نتیجه

بال فرشته پولکی

65000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد یقه 17 در 35 سانت است.

برچسب اتویی کارتونی

20000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد برچسب روی عکس به همراه کد ذکر شده است.

پروانه گلدوزی بزرگ

7000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد پروانه اتویی 5 در 7 سانت است.

پروانه گلدوزی کوچک

6000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد پروانه اتویی 3 در 4.5 سانت است.

پنل دوختنی پولکی

15000 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • ابعاد یقه 22 در 11 سانت است.

پوم پوم تخت 2.5 سانتی

4500 تومان
 • قیمت این محصول برای یک عدد می باشد.
 • قطر پوم پوم 2.5 سانتیمتر می باشد.